Houston Ballet - The Nutcracker

Fri, Nov 23, 2018 7:30 pm
Brown Theatre - Wortham Center, Houston, TX
Sorry, this event has already taken place. Please see similar events below.
Mar 22 Fri 7:30 PM Houston Ballet: Premieres Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Mar 23 Sat 2:00 PM Houston Ballet: Premieres Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Mar 23 Sat 7:30 PM Houston Ballet: Premieres Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Mar 24 Sun 2:00 PM Houston Ballet: Premieres Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Apr 26 Fri 7:00 PM Houston Ballet: Academy Spring Showcase Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Apr 27 Sat 1:30 PM Houston Ballet: Academy Spring Showcase Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 17 Fri 7:30 PM Houston Ballet: Coppelia Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 18 Sat 7:30 PM Houston Ballet: Coppelia Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 19 Sun 2:00 PM Houston Ballet: Coppelia Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 24 Fri 7:30 PM Houston Ballet: Coppelia Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 25 Sat 7:30 PM Houston Ballet: Coppelia Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 26 Sun 2:00 PM Houston Ballet: Coppelia Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
May 31 Fri 7:30 PM Houston Ballet: The Merry Widow Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 1 Sat 7:30 PM Houston Ballet: The Merry Widow Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 2 Sun 2:00 PM Houston Ballet: The Merry Widow Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 7 Fri 7:30 PM Houston Ballet: The Merry Widow Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 8 Sat 7:30 PM Houston Ballet: The Merry Widow Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 9 Sun 2:00 PM Houston Ballet: The Merry Widow Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 14 Fri 7:30 PM Houston Ballet: Marie Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 15 Sat 7:30 PM Houston Ballet: Marie Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 16 Sun 2:00 PM Houston Ballet: Marie Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 21 Fri 7:30 PM Houston Ballet: Marie Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 22 Sat 7:30 PM Houston Ballet: Marie Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets
Jun 23 Sun 2:00 PM Houston Ballet: Marie Brown Theatre - Wortham Center
Houston, TX
Tickets